Telefonické konzultace na: 48 516 36 14

Ekonomické překlady

Fungování každé firmy je determinováno nejen technickou problematikou její produkce, ale ve stejně důležité míře také náležitým fungováním ekonomických, finančních a obchodních procesů, v rámci nichž firma generuje značné množství dokumentů. Tyto dokumenty pak v globalizovaném světě putují elektronickou poštou a intranetovými systémy nadnárodních koncernů bez ohledu na státní hranice, vyžadují však příslušnou jazykovou verzi. Jedná se o velice široké spektrum nejrůznějších interních sdělení, analýz, auditorských zpráv, zápisů z porad, účetních dokumentů, finančních výkazů, žádostí o schválení investic atp.

Tato oblast, na rozdíl od technických textů, které jsou u každé firmy velmi specifické, je sice rovněž vysoce odborná, avšak užívaná terminologie je všech firmách stejná či velmi podobná. Pro tyto překlady proto máme vyčleněny překladatele s vysokoškolským vzděláním ekonomického směru (typicky VŠE).