Telefonické konzultace na: 48 516 36 14

Právní překlady

Vedle technických a ekonomických textů tvoří právní texty třetí nejvýznamnější oblast dokumentů zpracovávaných každou společností ve značném objemu. Jejich hlavní část jsou především dokumenty související s lidskými zdroji (HR), tedy fungováním firmy po personální stránce. Jde zejména o pracovní smlouvy, kolektivní smlouvy, personální a motivační politiky firmy a řadu dalších dokumentů z personální oblasti. Dále se z oblasti práva jedná o nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, leasingové smlouvy, smlouvy o konsignačním skladu, široké spektrum dokumentů souvisejících s logistikou, stanovy společnosti, výpisy z rejstříků, zápisy z valných hromad, smlouvy o převodu obchodních podílů, cenných papírů a další dokumenty. Výjimečné nejsou ani nejrůznější obchodní či personální spory, které řeší české či mezinárodní soudy.

Kromě běžných překladů těchto dokumentů je někdy vyžadován tzv. soudně ověřený překlad, a to zejména v případě soudních sporů, kdy se originální dokument spojuje s překladem a připojuje se k němu doložka soudního tlumočníka opatřená jeho pečetí. Pro všechny právní překlady prioritně využíváme soudní tlumočníky, a to i pro překlady bez soudního ověření, která pak fakticky mají kvalitu a náležitosti těchto nejpreciznějších překladů. V oblasti právních a soudních překladů máme dlouholeté praktické zkušenosti, kdy jsme schopni poskytnout i bezplatné konzultace této problematiky, což řada našich klientů již nejednou velice ocenila.