Telefonické konzultace na: 48 516 36 14

Soudně ověřené překlady

Soudně ověřené překlady jsou specifickým typem překladů. Vůči běžným překladům se provádí v nesrovnatelně menším objemu, avšak pokud jde o jejich frekvenci, jsou poměrně časté. V drtivé většině se jedná o soudní překlady anglického a německého jazyka, poměrně častý je také ruský a ukrajinský jazyk. Lze je však provést v podstatě z kteréhokoli jazyka.

V případě soudně ověřeného překladu se originální dokument spojuje s překladem a připojuje se k němu doložka soudního tlumočníka opatřená jeho pečetí. Tím se překladatel zaručuje za to, že jeho překlad doslovně a kompletně odpovídá obsahu originálního textu a nedošlo k žádnému zkreslení či vypuštění informací, což je důležité pro účely přenosu a uznání dokumentů správními úřady, soudními orgány či jinými institucemi na území jiného státu. Tyto překlady jsou oprávněni provádět pouze soudem jmenovaní soudní tlumočníci, kterých je tím pádem mnohem menší počet než ostatních překladatelů bez soudního razítka.

V této oblasti máme dlouholeté praktické zkušenosti z mnoha stovek realizovaných soudních překladů, kdy jsme schopni poskytnout i bezplatné konzultace této problematiky, což řada našich klientů již nejednou velice ocenila.