Telefonické konzultace na: 48 516 36 14

Korektury

Korektury představují zevrubnou kontrolu již existujících českých či častěji cizojazyčných textů, k nimž buď je, nebo není k dispozici původní text, z něhož byl překlad vytvořen. Většinou se jedná o překlady z češtiny do cizího jazyka pro prezentační účely, jako jsou například firemní katalogy, reklamní brožury, inzeráty a další propagační materiály. U těchto dokumentů je kladen maximální požadavek nejen na věcnou a gramatickou správnost jejich překladu, ale také na atraktivní styl vyjadřování vhodný pro danou zemi cílového použití překladu.

Korektury textů jsou poměrně málo frekventovaným typem zakázek, protože se jedná o dodatečné náklady k již existujícím textům, které, pokud jejich překlad neprovedl nedostatečně kvalifikovaný překladatel, jsou pro své účely většinou použitelné beze změn. Chce-li mít však klient jistotu dokonalé správnosti, a to zejména s ohledem např. na vysoké náklady na ofsetový tisk prezentačních materiálů, pak je dodatečná jazyková korektura překladu nezbytná.