Telefonické konzultace na: 48 516 36 14

CAT

CAT (Computer Aided Translation = počítačem podporovaný překlad) je specializovaný software, který při procesu překladu páruje zdrojové věty s přeloženými a vytváří tak tzv. překladovou paměť. Překladová paměť (translation memory - TM) tak při dalším překladu stejných či podobných vět umožňuje snadnou "recyklaci" již dříve přeložených textů, což je vhodné u periodicky se opakujících či aktualizovaných textů, jako jsou návody k obsluze, dokumentace pro řízení kvality nebo třeba různě upravované a doplňované smlouvy. Výhody tohoto řešení jsou úspora nákladů, zrychlení celého překladatelského workflow a zachování jednotné terminologie.

Používáme produkty Trados společnosti SDL, které mají v této oblasti podobné postavení jako např. produkty SAP v oblasti podnikových řídících systémů (ERP).