Telefonické konzultace na: 48 516 36 14

Rozsáhlá dokumentace

Protože mezi našimi klienty jsou také místní závody velkých nadnárodních koncernů, které často dostávají rozsáhlé dokumentační soubory od svých mateřských firem z Německa, Francie, Itálie, Španělska, USA a dalších zemí, realizujeme na pravidelné bázi projekty překladů dokumentace, které čítají mnoho desítek a v některých případech i stovek souborů v nejrůznějších formátech (doc, xls, ppt, pdf atd.).

Na takto rozsáhlé a složité projekty aplikujeme zásady projektového řízení. Od prvotních analýz rozsahu projektu vedoucích ke kalkulaci nákladů, přes požadovaný dodací termín a tomu odpovídající počet členů překladatelského týmu až k závěrečné kontrole úplnosti, správnosti a popř. i funkčnosti jednotlivých souborů (např. vzorcových vrstev v xls souborech, propojení na aktualizované dokumenty, hyperlinků na externí odkazy) zajišťujeme realizaci překladů rozsáhlé dokumentace při nejnižších nákladech. To je dáno jednak dlouholetými zkušenostmi našich seniorních kádrů v této oblasti, jednak aplikací nejmodernějších překladatelských nástrojů a softwaru (CAT a DMS).