Telefonické konzultace na: 48 516 36 14

Grafické zpracování

Velké množství souborů je v současnosti distribuováno v populárním souboru pdf, který lze vygenerovat z kterékoli aplikace. Tyto soubory, zejména v případě technické dokumentace, norem, prezentací, katalogů a všech dalších souborů bohatých na obrázky, grafy a schémata, však nelze snadno editovat a tedy přímo překládat. Proto za pomoci specializovaného softwaru přepracováváme dokumenty do editovatelné podoby (typicky do formátu doc) při zachování grafické podoby originálu 1:1. Následně není problém přeložit veškeré obsažené texty s kompletní grafikou včetně popisek schémat, obrázků a dokonce i výkresů (např. elektrických schémat) do češtiny nebo do cizího jazyka.

Toto naše řešení je za zlomek nákladů, které by vyžadovala např. následná sazba dokumentu ve specializovaném grafickém (DTP) studiu a pro interní potřeby klientů se jedná o zcela vyhovující a nákladově optimální řešení.