Telefonické konzultace na: 48 516 36 14

Řízení jakosti

Certifikace dle nejrůznějších norem pro řízení jakosti je dnes standardem ve velkých, středních, ale i v řadě menších firem. Dokumentace systémů pro řízení jakosti je obvykle velice obsáhlá a v čase se průběžně aktualizuje. Protože tuto dokumentaci překládáme pro řadu našich klientů zejména z oblasti automobilového průmyslu, máme s realizací a aktualizací těchto projektů značné zkušenosti.