Telefonické konzultace na: 48 516 36 14

Co vám nabízíme

 • odborné překlady, zejména technické, ekonomické a právní
 • kompletní překlady dokumentace pro systémy řízení jakosti, návodů, manuálů, www stránek
 • expresní překlady během dne / 24 hodin
 • grafické zpracování překladů (tvorba manuálů a příruček z pdf či papírových podkladů)
 • soudní ověření překladů
 • nejmodernější technologie aplikované translatologie

Co nás odlišuje od jiných dodavatelů?

 • zaměření na firemní problematiku

 • špičková kvalita daná specializací našich překladatelů v 83 oborech

 • garance dodržování odborné terminologie užívané vaší firmou

 • transparentní cenová politika - cenu znáte předem

 • skvělé parametry kvalita/cena/rychlost

 • 100 % dodržení vizuální podoby vašeho originálu i v překladu

 • nekompromisní dodržování sjednaných termínů

 • garance utajení obsahu vašich textů

 • flexibilní reakce a vstřícná komunikace

 • špičková technická úroveň

Naše nabídka je prostá: kvalitní a rychlé nízkonákladové překlady.

Lze ji sice shrnout touto krátkou větou, stojí však za ní komplexní a technologicky vyspělé procesy nejmodernějších systémů pro DMS (document management system). V oblasti práce s dokumenty a v tvorbě jejich jazykových mutací jsme profesionálové a partneři pro vás, profesionály ve vašich oborech činnosti a podnikání.