Telefonické konzultace na: 48 516 36 14

6 jistot, které Vám zaručuje systém NIELSEN:

1. Jistota předem dané ceny

Na každý překlad předem poskytujeme přesnou kalkulaci, která vám zaručuje, že uvedená cena nebude překročena. Chcete-li zjistit, kolik by váš překlad stál, stačí nám jej zaslat e-mailem nebo faxem - kalkulaci s výslednou cenou obdržíte obratem. Poté je rozhodnutí na vás.


2. Jistota jazykové kvality a odborné kompetence

Váš odborný text přeloží specialista v daném oboru s vynikající znalostí cílového jazyka překladu. Vysoká míra oborové specializace našich překladatelů vám dává jistotu, že text bude pro Vaše zahraniční spolupracovníky nebo partnery srozumitelný jak jazykově, tak odborně.


3. Jistota dodržení termínu

Dodací termín stanovujete vy, náš standard jsou tři pracovní dny, ale překlad můžete obdržet i dnes. Na hodinu specifikovaný termín vám NIELSEN závazně garantuje.


4. Jistota technologické převahy

Při spolupráci se společností NIELSEN nenarazíte na žádné technické problémy - systém NIELSEN využívá nejmodernější výpočetní a komunikační techniku, která zaručuje technicky hladký průběh celého procesu.


5. Jistota zachování mlčenlivosti

Všechny materiály přijaté od vás a vám zasílané v elektronické podobě jsou zabezpečeny uložením v chráněné privátní síti, všechny papírové a faxové podklady jsou uzamčeny v chráněném archivu (v případě vašeho požadavku jsou vám po realizaci překladu vráceny nebo skartovány).


6. Jistota flexibility a vstřícnosti vůči vašim požadavkům a potřebám

NIELSEN se jednoznačně vymezuje jako systém orientovaný na potřeby klienta. Proto kromě výše jistot zaručuje profesionální a příjemnou spolupráci, která pružně reaguje na vaše specifické požadavky.


Být nízkonákladoví či nebýt nízkonákladoví, toť otázka

Pro každou společnost v ekonomicky turbulentní době, jako je ta dnešní, je součástí její politiky stálého zlepšování hledání nejnižších nákladů pro své vstupy. Protože naše společnost je řízena v souladu s nejmodernějšími trendy moderního managementu, udržujeme plochou organizační strukturu s nízkou režií. Tento fakt spolu s použitím nejmodernějších softwarových nástrojů (zejména CAT) nám umožňuje být profesionálním partnerem a konzultantem v oblasti komplexního řešení překladů i pro podniky s obratem v řádu miliard korun.

Co je CAT

Jedná se o specializovaný software, který při procesu překladu páruje

zdrojové věty s přeloženými a vytváří tak tzv. překladovou paměť. Překladová paměť (translation memory - TM) tak při dalším překladu stejných či podobných vět umožňuje snadnou "recyklaci" již dříve přeložených textů, což je vhodné u periodicky se opakujících či aktualizovaných textů, jako jsou návody k obsluze, dokumentace pro řízení kvality nebo třeba různě upravované a doplňované smlouvy. Výhody tohoto řešení jsou nasnadě:

  • Úspora nákladů, která může dosahovat až 70%
  • Zrychlení celého překladatelského workflow
  • Zachování jednotné terminologie, uložené v TM
Profesionální řešení

Používáme produkty Trados společnosti SDL, které mají v této oblasti podobné postavení jako např. produkty SAP v oblasti podnikových řídících systémů (ERP).