Telefonické konzultace na: 48 516 36 14

Naše cenová politika

Na trhu překladatelských služeb se NIELSEN odlišuje specializací na oblast

výrobní, technickou, ekonomickou, obchodní a personálně-právní - tedy na 5 sfér, které pokrývají život každé firmy. Zaměření na komplexní problematiku firmy umožňuje společnosti NIELSEN dosahovat u odborných překladů skvělých parametrů cena/kvalita/rychlost.

Nedávné projekty většího rozsahu

 • přibližný objemPopis projektu
 • 1200 stranRumunská dokumentace pro svařovací přípravky
 • 650 stranAnglické, německé a ruské komentáře k mapovým podkladům
 • 1250 stranKatalog požadavků na prodejní systém (do angličtiny)
 • 500 stranDokumentace údržby výrobní linky (z němčiny)
 • 720 stranNávod k obsluze strojního zařízení (do polštiny a angličtiny)
 • 800 stranDokumentace pro řízení kvality (do ruštiny)

Základ jsou kvalitní překladatelé...

Naši překladatelé jsou výhradně vysokoškolsky vzdělaní odborníci s mnohaletou praxí jednak v oblasti práce

s cizojazyčnými odbornými texty, jednak profesní praxí v konkrétní výrobní či obchodní firmě. Právě kombinace jazykové a odborné kvalifikace a praxe umožňuje společnosti NIELSEN poskytovat překlady textů nejvyšší jazykové úrovně při plném zachování odborných dimenzí oborově specifického originálního textu.

Díky oborové specializaci dosahují naši překladatelé vysokou produktivitu práce, která systému NIELSEN umožňuje dosahovat nejrychlejších dodacích termínů při skvělém poměru kvalita/cena. Jednotková cena tak u překladů dodávaných ve standardním termínu bývá o 20 % nižší, než je tržní průměr, u expresně dodávaných překladů jde o úsporu nákladů téměř 30%!

...a nejmodernější technologie

 • Našim klientům nabízíme také použití CAT nástrojů, což jsou softwarové aplikace, které mohou

  u vhodných typů dokumentů zlevnit a zrychlit proces překladu. Po provedení analýzy dodaných dokumentů informujeme klienta o případných úsporách. Společnostem s větší potřebou překladatelských služeb během roku nabízíme velmi výhodné individuální smluvní podmínky. Kompletní ceník našich služeb si je možné vyžádat zde.

 • Více než 60% překládaných podkladů jsou needitovatné formáty, a to zejména pdf soubory,

  které klientům zasílají jejich obchodní partneři či zahraniční mateřské společnosti. Zdrojová data v editovatelných formátech jsou pro tyto soubory k dispozici spíše výjimečně. Díky našemu speciálnímu know-how v této oblasti a použití nejmodernějšího softwaru jsme schopni pro klienta zachovat zcela přesnou grafickou podobu originálu i v překladu. A to v editovatelné podobě, s níž může klient dále pracovat, což je často požadováno u překladů do češtiny.

CAT a DMS

Moderní translatologie a její praktická aplikace v překladech

je v současnosti technologicky velice vyspělá oblast. Mezi nejdůležitější inovace v poslední dekádě patří tzv. CAT nástroje, které je vhodné využít zejména při překladech dokumentů, kde se opakují věty nebo se texty průběžně aktualizují. Jde např. o technickou dokumentaci, normy, manuály, smlouvy, auditorské zprávy či účetní dokumenty. CAT nástroje mohou při vhodném typu dokumentů přinést časovou a finanční úsporu až 70%. Analýzu dodaných souborů provádíme zdarma a na jejím základě informujeme klienta o vhodnosti aplikace CAT nástrojů.