Telefonické konzultace na: 48 516 36 14

Expresní překlady

Expresní překlady jsou nákladnější než překlady v běžném termínu, a to zejména z důvodu většího stresu a požadavku na velmi rychlé vyhotovení často relativně dlouhého textu. Náš překladatel musí pak vyvinout značné úsilí, aby přeložil za jednotku času větší objem textu, tyto překlady dostávají prioritu před všemi ostatními a někdy je nutné na nich pracovat dlouho do noci či o víkendu, aby byl požadovaný termín splněn. U kratších překladů se často jedná o přeložení během dne do 2 či více hodin, delší expresní překlady, které se typicky odevzdávají během 24 hodin, vyžadují noční práci.