Telefonické konzultace na: 48 516 36 14

Technické překlady

Technické překlady tvoří většinu našich zakázek, a to zejména pokud se jedná o celkový objem přeloženého textu. Typicky se jedná o návody k obsluze strojních zařízení, výrobní normy, dokumentaci pro řízení kvality, výrobní postupy, protokoly ohledně testování výrobků, bezpečnostní listy výrobků, prostě celé komplexní spektrum materiálů souvisejících s průmyslovou produkcí.

Velice důležitým parametrem technických překladů je přesnost a použití často i specifické terminologie příslušného průmyslového odvětví či dokonce příslušného výrobního závodu. Pracujeme tak, že pro daného klienta vyčleníme na každý jím používaný jazyk 1-2 překladatele, kteří pro něho realizují veškeré zakázky, překládanou problematiku s ním průběžné konzultují a vytvářejí si vlastní glosáře či slovníky specifické terminologie. Postupem času tak konkrétní firmu dokonale poznají a jejich překlady odpovídají často velice specifickému a unikátnímu úzu používané firemní terminologie a frazeologie.